مجله

ضرورتی در خیاطی

ضرورتی در خیاطی
در مقاله قبل آموزش خیاطی را برای بالاتنه شروع کردیم و طرز اندازه گیری صحیح و کشیدن الگو را شرح دادیم در ادامه می خواهیم در مورد لزوم پنس در الگو و چگونگی استفاده از آن برای شما نکاتی را بیاموزیم.

هدف از ایجاد پنس در الگو ، به وجود آوردن فضای کافی برای حجم بدن در قسمت های برجستگی سینه ، تیره پشت ، قسمت شکم ، باسن و … است . هنگامی که مدل ها و طرح های گوناگون را بنگرید در بسیاری موارد ، پنس ها به صورت اولیه خود نمایان نشده اند بلکه بر حسب نوع مدل ، تغییر مکان و حتی تغییر شکل داده اند .

خیاطی
پنس سینه چهار حالت دارد :

الف : دوخت پنس

ب : انتقال پنس یا جابه جایی پنس

ج : رد کردن پنس در برش

د : تبدیل پنس به پیلی یا چین

پنس سینه را می توان به نه نقطه اصلی در الگوی بالاتنه جلو منتقل کرد و انتهای کلیه این خطوط به صورت مستقیم در نقطه B در سرسینه به یکدیگر تلاقی داد .

انواع پنس و انتقال آن :

روش انتقال پنس در تمامی موارد زیر به آسانی صورت می گیرد ، مهمترین آن که شامل هفت نوع است را توضیح خواهیم داد :

1- پنس سینه در وسط شانه 2- انتقال پنس وسط شانه به سر شانه (محل تلاقی شانه و طوق گردن) 3- انتقال پنس سینه به طوق گردن 4- انتقال پنس سینه به پهلو 5- انتقال پنس سینه به محل تلاقی خط کمر و پهلو 6- انقال پنس سینه به خط مرکزی جلو 7- انتقال پنس سینه به حلقه آستین 8- انتقال پنس سینه به محل تلاقی خط حلقه آستین و سرشانه 9- انتقال پنس سرشانه در برش عمودی 10- برش پنس به شکل عصایی یا پرنسسی در کمر چسبان 11- برش پنس به شکل دالبری در کمر چسبان 12- انتقال پنس سینه به خط مرکزی جلو و رد کردن آن در برش 13- انتقال پنس سینه به زیر سینه و رد کردن آن در برش گرد 14- انتقال پنس سینه به حلقه آستین و رد کردن آن در برش گرد 15- انتقال پنس سینه به زیر سینه و رد کردن آن در برش گرد یا دالبری با چین در زیر سینه

16- انتقال پنس سینه به صورت برش و چیم در زیر سینه 17- انتقال پنس زیر سینه در برش اریب

انتقال پنس شماره 1

انتقال پنس سرشانه به خط پهلو :

از نقطه s در زیر بغل 6-4 سانت پایین آمده (به برجستگی سینه بستگی دارد سینه کوچک 4سانت و بزرگ 6 سانت) نقطه 1 می¬شود . نقطه 1 را با خط برش به نوک سینه وصل می¬کنیم .

برای اجرا ابتدا خط برش را قیچی کرده ، سپس پنس سرشانه را می¬بندیم و پنس پهلو باز می¬شود .

هر دو پنس زیر سینه و پهلو را 1.5 سانت کوتاه می¬کنیم .

انتقال پنس شماره 2

انتقال پنس سرشانه و زیر سینه هر دو به خط پهلو :

(برای لباسهای کمر جدا که بالاتنه از کمر جدا می¬شود )

از نقطه s در زیر بغل 6-4 سانت پایین آمده (به برجستگی سینه بستگی دارد سینه کوچک 4سانت و بزرگ 6 سانت) نقطه 1 می¬شود . نقطه 1 را با خط برش به نوک سینه وصل می¬کنیم .

برای اجرا ابتدا خط برش را قیچی کرده ، سپس پنس سرشانه و زیر سینه را میبندیم .

الگو بالاتنه

انتقال پنس شماره 3

انتقال پنس سرشانه 2سانتی به طرف خط پهلو (برش عمودی):

هرگاه بخواهیم در لباس برش عمودی داشته باشیم انتقال پنس سرشانه به طرف پهلو الزامی است .

از نقطه 1و2 در سر پنس سرشانه هرکدام 2 سانت به طرف پهلو رفته نقاط 3و4 می شود . نقاط 3و4 را با خط صاف به نوک سینه وصل می کنیم . در صورتیکه بخواهیم برش عمودی را در پشت لباس هم داشته باشیم ، فاصله نقطه 4 تا حلقه آستین در الگو جلو را اندازه زده ، همین مقدار را از حلقه پشت( نقطه 5) به طرف راست رفته نقطه 6 می شود . نقطه 6 را با خط صاف به سر پنس بزرگ پشت وصل می¬کنیم سپس الگوی پشت را نیز برش می¬زنیم .پنس بزرگ پشت را 2 سانت به طرف پهلو انتقال می¬دهیم .

 

همان طور که می بینید در برش عمودی هم جلو لباس و هم پشت لباس به ? تکه جداگانه تبدیل می شوند که هر ? تکه جداگانه برش می خورد و سپس هر دو تکه جلو به هم دوخته می شموند و دوتکه پشت به هم .

انتقال پنس شماره 4

انتقال پنس سرشانه به طوق گردن : طوق گردن را نصف کرده نقطه 1 می شود . نقطه 1 را با خط برش به نوک سینه وصل می¬کنیم . برای اجرا خط برش را تا نوک سینه قیچی کرده ، سپس پنس سرشانه را می¬بندیم . . در این پنس احتیاج نیست 1.5 سانت از پنسها کوتاه کنیم چون پنس گردن به چین تبدیل می شود .

انتقال پنس شماره 5

انتقال پنس سرشانه به خط کمر : از نقطه 1 در خط کمر 1سانت بالا رفته ، نقطه 2 می¬شود . نقطه 2 را با خط برش به نوک سینه وصل می¬کنیم .

خط برش را قیچی کرده و سپس سرشانه را می¬بندیم ، در صورتیکه هر دو پنس زیر سینه و خط پهلو دوخته شده باشد ، هر دو پنس هر کدام 1.5سانت کوتاه می¬شود .

انتقال پنس شماره6

انتقال پنس حلقه آستین پشت به طوق گردن پشت :

طوق گردن در الگوی پشت را نصف کرد نقطه 1 می¬شود ، نقطه 1 را با خط برش به سر پنس حلقه منتقل می¬کنیم .

خط برش را قیچی می¬کنیم ، پنس حلقه را می¬بندیم ، سپس پنس طوق گردن را کوتاه می¬کنیم ، نهایت ارتفاع برای پنس طوق گردن پشت 9-8 سانت می¬باشد . (هنگام دوخت 9-8 سانت دوخته می¬شود.)

انتقال پنس شماره 7

انتقال پنسهای جلو و پشت برای برش پنس عصایی :

الگوی جلو : در الگوی جلو محل برش پرنسسی را که معمولاً روی نقطه نصف حلقه آستین می¬باشد را مشخص می¬کنیم ، نقطه 1 می¬شود . نقطه 1 را طبق نقشه به نوک سینه وصل می کنیم .

ابتدا محل برش را قیچی کرده ، داخل پنس زیر سینه را خالی کرده و سپس پنس سرشانه را می¬بندیم .

الگوی پشت : برای برش پرنسسی در الگوی پشت ابتدا پنس بزرگ پشت را 2 سانت به طرف پهلو منتقل کرده ، سپس حلقه آستین را نصف کرده نقطه 2 می¬شود . نقطه 2 را طبق نقشه به زیر پنس بزرگ وصل می¬کنیم .

برای انتقال پنس اول خط وسط پنس را 2 سانت منتقل می¬کنیم و بعد پنس را رسم می¬کنیم .

در الگوی پشت ابتدا هلال را قیچی کرده ، سپس داخل پنس بزرگ جدید پشت را نیز خالی می¬کنیم .

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *