پلاک آویز سنگی (5)

پلاک پروانه رنک ثابت (حدید) (4)

پلاک رزینی(شیشه) (14)

پلاک ماه تولد (47)

پلاک وان یکاد و چهار قل (7)

خرجکار ( طلایی ؛ نقره ی ؛ برنزی ) (380)

خرجکار استیل(گردنبندی ؛ دستبندی ؛ آویز ساعت) (358)

خرجکار لاله (4)

خرجکار مخراجکاری شده رنگ ثابت (5)

قاب دستبند؛ انگشتر؛ گردنبند؛ گوشواره (69)

کشکول (طلایی ؛ نقره ی ؛ برنزی ) (58)