ابزار (3)

حلقه جاکلیدی (2)

حلقه دریم کچر (3)

دستبند آسانسوری (مارشال) کنفی (1)

سنجاق اسکاتلندی (4)

سیم بکسل (2)

فنر النگو (1)

قفل؛میخ؛حلقه؛بست؛گوشواره؛استاپر... (31)

کش دستبندی ، نخ ، تریشه (7)

گیره : روسری_سر_ساسبند_تل (11)

مگنت دوستی (3)

منگوله (25)