مروارید ، سنگ ، مهره ، کریستال

انواع مهره های سنگی مهره پلاستیکی و انواع مروارید طبیعی و مروارید پلاستیکی انواع مروارید لاکی مروارید سنگی کریتال مات کریستال شیشه ای کریستال رنگی کریستال سایز در بندی مختلف مره مونستون مهره شامپاینی مهره مون استون مهره عقیقی مروارید پرپرشی مروارید خزه ای عقیق خزه ای عقیق برزیلی عقیق سلیمانی جاسبر چشم ببر چشم گربه چشم شاهین رزکولرتز اماتیسیت اماتیس صدف

اونیکس (7)

چشم ببر ، چشم گربه ، چشم شاهین (9)

سنگ طبیعی (84)

فیمو (7)

کریستال ، مهره وگل پلاستیکی (65)

مروارید آبرنگی (48)

مروارید پرورشی (1)

مروارید گلس (ترک دار) (45)

مهره صدفی شکل، مرواریدی (39)

مهره لاوا (4)

سایر مروارید سنگی (43)

مهره فیروزه (35)