مروارید ، سنگ ، مهره ، کریستال

انواع مهره های سنگی مهره پلاستیکی و انواع مروارید طبیعی و مروارید پلاستیکی انواع مروارید لاکی مروارید سنگی کریتال مات کریستال شیشه ای کریستال رنگی کریستال سایز در بندی مختلف مره مونستون مهره شامپاینی مهره مون استون مهره عقیقی مروارید پرپرشی مروارید خزه ای عقیق خزه ای عقیق برزیلی عقیق سلیمانی جاسبر چشم ببر چشم گربه چشم شاهین رزکولرتز اماتیسیت اماتیس صدف

انواع حدید (31)

اونیکس (7)

چشم ببر ، چشم گربه ، چشم شاهین (9)

فیمو (6)

کریستال ، مهره وگل پلاستیکی (136)

مروارید آبرنگی و گلس (155)

مروارید پرورشی (1)

مهره صدفی شکل، مرواریدی (39)

سایر مروارید سنگی (45)

مهره فیروزه (35)