خرجکار کشکول

مناسب برای لباس طرح های سنتی گردنبند رو لباسی و گوشواره و تنواع گردنبند های سنتی

نمایش 9 24 36

کشکول طلایی کد741

2,000تومان
کشکول طلایی کد741 رنگ : طلایی وزن تقریبی : 2 گرم ابعاد : 1.8*2.3 سانت مناسب برای ساخت انواع گردنبند

کشکول طلایی کد742

2,500تومان
کشکول طلایی کد742 رنگ : طلایی وزن تقریبی : 2.5 گرم ابعاد : 2.6*3.1 سانت مناسب برای ساخت انواع گردنبند

کشکول برنزی کد743

1,750تومان
کشکول برنزی کد743 رنگ : برنزی وزن تقریبی : 1.7 گرم ابعاد : 2*2.8 سانت مناسب برای ساخت انواع گردنبند

کشکول برنزی کد510

4,500تومان
کشکول برنزی کد510 رنگ : برنزی وزن تقریبی : 4 گرم ابعاد :  2*4 سانت مناسب برای ساخت انواع گردنبند

کشکول برنزی کد483

30,000تومان
کشکول برنزی کد483 رنگ : برنزی وزن تقریبی : 2/5 گرم ابعاد : 2/5*3/5 سانت مناسب برای ساخت انواع گردنبند

کشکول برنزی کد485

3,000تومان
کشکول برنزی کد485 رنگ : برنزی وزن تقریبی : 3 گرم ابعاد : 3/5*3 سانت مناسب برای ساخت انواع گردنبند

کشکول برنزی کد484

3,500تومان
کشکول برنزی کد484 رنگ : برنزی وزن تقریبی : 2/5 گرم ابعاد :2/5*3/5 سانت مناسب برای ساخت انواع گردنبند و

کشکول برنزی کد486

3,000تومان
کشکول برنزی کد486 رنگ : برنزی وزن تقریبی : 2/6 گرم ابعاد : 2/6*3 سانت مناسب برای ساخت انواع گردنبند