انواع خرجکار ها

پلاک استیل و اسم و حروف استیل (1401)

پلاک سنگی (دستبندی و گردنبندی) (130)

خرجکار معمولی غیر استیل (531)

خرجکار نگین دار و فانتزی (433)