انواع خرجکار ها

پلاک استیل و اسم و حروف استیل (1430)

پلاک سنگی (دستبندی و گردنبندی) (129)

خرجکار معمولی غیر استیل (534)

خرجکار نگین دار و فانتزی (383)