انواع خرجکار ها

پلاک سنگی (دستبندی و گردنبندی) (116)

پلاک شعر استیل (27)

خرجکار آویز کوچک استیل (290)

خرجکار برنزی (غیر استیل) (189)

خرجکار رنگ ثابت (غیر استیل) (8)

خرجکار طلایی (غیر استیل) (183)

خرجکار کشکول (غیر استیل) (164)

خرجکار مخراجکاری رنگ ثابت (5)

خرجکار نقره ی (غیر استیل) (36)

خرجکار نگین دار و فانتزی (217)

خرجکار استیل رنگ ثابت دستبندی و گردنبندی (459)

خرجکار فلزی سایز بزرگ (97)