همه سفارش‌‏ها ثبت شده به هر روش در خرازی آرامیس پس از طی مراحل پردازش ، به طور روزانه یا حداکثر پس از گذشت 48 ساعت کاری از اتمام سفارش تحویل اداره پست شهرستان می شوند.

روز رسیدن سفارش با توجه به خدمات پستی مشخص است و بسته به فواصل مختلف بين 1 تا 5 روز كاري متغير مي باشد .