در فروشگاه آرامیس شرایطی برای فروش چکی مورد بررسی و محیا شده است
تمام محصولات بدون بهره در مدت زمان معین با شرایط ذکر شده قابل سفارش میباشد .

شرایط فروش چکی
۱_ چک حتما باید چک صیادی باشد.(تا در سامانه صیاد ثبت گردد.)
۲_ چک شخص صادر کننده استعلام می‌گردد و فقط چک های داری سابقه سفید مورد تایید میباشد. (وضعیت سفید:
صادر کننده چک هیچ سابقه رفع سوء اثر نشده ای در داشتن چک برگشتی ندارد.)
3_ چک باید به نام/کدملی و به تاریخ تعیین شده توسط سیستم(به صورت دقیق به همون تاریخ) و فاقد خط خوردگی به صورت خوانا
نوشته و در سامانه صیاد ثبت گردد.
چک بنام مالک خرازی آرامیس باکد ملی0081321589 به نام سعید استادحسین عبدل
ثبت شود
۴_شخص پس از ثبت فاکتور و تنظیم چک و ثبت در سامانه صیاد چک را توسط پست پیشتاز به آدرس فروشگاه ارسال کرده و پس از دریافت چک توسط فروشگاه و استعلام و تایید چک سامانه صیاد و پردازش توسط مسئولین محصول جمع آوری و ارسال می‌گردد.
5-حداقل و حداکثر مبلغ چک
مبلغ چک حداقل ۲/۵۰۰/۰۰۰ و حداکثر ۱۵/۰۰۰/۰۰۰تومان

6-تعداد چک صادره توسط هر خریدار :
هر شخص می‌تواند ۲ چک صادر کند .
پس از وصول چک اول مجدد می‌تواند چک دیگری صادر کند

7-تاریخ صدور چک
زمان هر چک ۷۰ روز از زمان ثبت فاکتور در سایت خرازی ارامیس میباشد
و تاریخ چک به صورت خودکار توسط سیستم تعین میگردد.

(مشخصات چک صیاد :
رنگ چک صیادی، ترکیبی از بنفش و صورتی است. در قسمت بالای سمت چپ چک صیادی، عددی 16 رقمی درج شده که شناسه صیادی چک است. در قسمت پایین سمت چپ چک صیادی، عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است» قید شده است
بر اساس قانون جدید صدور چک، چک صیادی باید در سامانه صیاد ثبت شده و هر عملیاتی از انتقال و استعلام تا تایید آن از طریق این سامانه انجام شود)